Жекеменшік мектеп салыңыз және сіздің мектебіңізде оқушылардың оқығаны үшін мемлекеттен жылына 92 млн. теңге алыңыз.

 

Шарттары қандай?

Мектеп құрылысы үшін — 1 оқушыға 8 жыл ішінде жылына 96 АЕК;

Мектепті реконструкциялау үшін — 1 оқушыға 8 жыл ішінде жылына 47 АЕК;

Жан басына шаққандағы норматив — бір оқушыға жылына орта есеппен 590 000 теңге (төлем мектеп жұмыс істеп тұрған барлық уақытта жүргізіледі).

8 жыл ішінде кәсіпкер жаңа жекеменшік мектеп салу үшін ала алады:

— Бір оқушыға 2 649 600 теңге + бір оқушыға 4 720 000 теңге (жан басына шаққандағы норматив);

8 жыл ішінде кәсіпкер ғимаратты жекеменшік мектепке реконструкциялау үшін ала алады:

— Бір оқушыға 1 297 200 теңге + бір оқушыға 4 720 000 теңге (жан басына шаққандағы норматив);

Яғни, 100 орындық жекеменшік мектеп салу кезінде мемлекет 8 жыл ішінде кәсіпкерге ғимараттың амортизациясы үшін 264 млн. 960 мың теңге және жан басына шаққандағы норматив 472 млн. теңге төлейді.

100 орындық жекеменшік мектепті реконструкциялау кезінде мемлекет 8 жыл ішінде кәсіпкерге ғимараттың амортизациясы үшін 129 млн. 720 мың теңге және жан басына шаққандағы норматив 472 млн. теңге төлейді.

Бұл ретте, мемлекеттік тапсырыс бойынша төлемдер аяқталғаннан кейін объект кәсіпкердің меншігінде қалады.

Құрылыс/реконструкция үшін төлемдер 8 жыл ішінде ай сайын 9 ай бойы, ал жан басына шаққандағы нормативтер мектеп жұмыс істеп тұрған уақыт бойы төленеді.

Мемлекеттен төленетін төлемдерден басқа, кәсіпкер оқу ақысын белгілеуге құқылы, ол оның кірісі есебінен жүзеге асырылады, бірақ қазақстандық оқыту нысаны кезінде жылына 1200 АЕК-тен аспайды, халықаралық оқыту нысаны кезінде жылына 2400 АЕК-тен аспайды.

Мектептердегі оқушылар орындарының тапшылығы мәселесі барлық өңірлер үшін өзекті болып отыр. Статистикаға сәйкес, оқушы орындарына мұқтаж оқушылар саны 270 мыңнан асады.

1 орын — Түркістан облысы-42 842 орын

2 орын — Алматы қаласы — 39 065 орын

3 орын — Шымкент қаласы — 27 931 орын

4 орын-Алматы облысы — 22 864 орын

5 орын — Астана қаласы — 20 973 орын

6 орын — Жамбыл облысы — 17 312 орын

7 орын — Ақтөбе облысы — 16 321 орын

8 орын-Атырау облысы — 14 414 орын

9 орын-Ақмола облысы — 12 923 орын

10 орын — Маңғыстау облысы — 10 503 орын

11 орын — Абай облысы — 8 719 орын

12 орын — Қызылорда облысы — 8 589 орын

13 орын — Солтүстік Қазақстан облысы — 6 514 орын

14 орын-Батыс Қазақстан облысы — 5 198 орын

15 орын-Жетісу облысы — 5036 орын

16 орын — Шығыс Қазақстан облысы — 4319 орын

17 орын-Қарағанды облысы — 2 468 орын

18 орын — Қостанай облысы — 2 436 орын

19 орын — Павлодар облысы — 1 219 орын

20 орын — Ұлытау облысы — 459 орын.

 

Ақшалай төлемдер түріндегі мемлекеттің жоғары қажеттілігі мен қолдауын ескере отырып, кәсіпкерлерге жеке мектептер салу тиімді деген қорытынды жасауға болады.

Бағдарламаның операторы «Қаржы орталығы» АҚ болып табылады және бағдарламаға қатысу үшін жерге құқық белгілейтін, сәйкестендіру құжаттарымен, заңды тұлғаның болуы туралы құжаттармен алдын-ала келісімшарт жасасуға өтінім беру жеткілікті.

Бағдарлама туралы толық ақпаратты қаржы орталығының fincenter.kz сайтынан немесе 8-800-080-28-28 нөмірі бойынша алуға болады.

 

 

 

 

 

 

 

Постройте частную школу и получите от государства 92 млн. тенге в год за обучение учеников в вашей школе.

 

Какие условия?

За строительство школы – 96 МРП в год в течение 8 лет на 1 ученика;

За реконструкцию школы – 47 МРП в год в течение 8 лет на 1 ученика;

Подушевой норматив – 590 000 тенге в среднем в год на одного ученика (выплата производится все время пока функционирует школа).

За 8 лет предприниматель может получить за строительство новой частной школы:

— 2 649 600 тенге на одного ученика + 4 720 000 тенге на одного ученика (подушевой норматив);

 

За 8 лет предприниматель может получить за реконструкцию здания под частную школу:

— 1 297 200 тенге на одного ученика + 4 720 000 тенге на одного ученика (подушевой норматив);

 

То есть при строительстве частной школы на 100 мест, государство за 8 лет выплачивает предпринимателю 264 млн. 960 тысяч тенге за амортизацию здания и 472 млн.тенге подушевой норматив.

При реконструкции частной школы на 100 мест, государство за 8 лет выплачивает предпринимателю 129 млн. 720 тысяч тенге за амортизацию здания и 472 млн.тенге подушевой норматив.

 

При этом, после окончания выплат по госзаказу, объект остается в собственности у предпринимателя.

Выплаты за амортизацию здания при строительстве/реконструкции производятся ежемесячно 9 месяцев в течение 8 лет, а выплаты подушевого норматива все время пока функционирует школа.

Помимо выплат от государства, предприниматель имеет право устанавливать оплату за обучение, которая идет в счет его доходов, но не более 1200 МРП в год при казахстанской форме обучения, не более 2400 МРП в год при международной форме обучения.

Вопрос дефицита мест ученических мест в школах имеет актуальность для всех регионов. Согласно статистическим данным, количество учеников, нуждающихся ученических местах, составляет более 270 тысяч.

1 место — Туркестанская область — 42 842 мест

2 место — город Алматы — 39 065 мест

3 место — город Шымкент — 27 931 мест

4 место — Алматинская область — 22 864 мест

5 место — город Астана — 20 973 мест

6 место — Жамбылская область — 17 312 мест

7 место — Актюбинская область — 16 321 мест

8 место — Атырауская область — 14 414 мест

9 место — Акмолинская область — 12 923 мест

10 место — Мангистауская область — 10 503 мест

11 место — Абайская область – 8 719 мест

12 место — Кызылординская область — 8 589 мест

13 место — Северо-Казахстанская область — 6 514 мест

14 место — Западно-Казахстанская область — 5 198 мест

15 место — Жетысуская область – 5036 мест

16 место — Восточно-Казахстанская область – 4319 мест

17 место – Карагандинская область        — 2 468 мест

18 место — Костанайская область — 2 436 мест

19 место — Павлодарская область — 1 219 мест

20 место — Улытауская область – 459 мест.

 

Учитывая высокую потребность и поддержку государства в виде денежных выплат можно сделать вывод, что предпринимателям выгодно строить частные школы.

Оператором программы является АО «Финансовый центр» и для участия в программе достаточно подать заявку на заключение предварительного договора c правоустанавливающими, идентификационными документами на землю, и документами о наличии юридического лица.

Подробную информация о программе можно получить на сайте Финансового центра: fincenter.kz или по номеру: 8-800-080-28-28.

By admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также